Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: CreativaOnline S.C. ( també el proveïdor)

Cif: 40533588K

Adreça postal: c / Paralel 48, , 17100, La Bisbal d’Empordà, GIRONA

Correu electrònic: info@creativaonline.cat

  CreativaOnline S.C. , com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en matèria de tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i altres normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remitir les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que el Usuari hagi consentit expressament al enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i / o proporcionar les informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari
 • Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com sense electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificarle canvis, desarrollos importants de la política de privacitat, avis legal o política de cookies.

De conformitat amb la LSSICE, CreativaOnline S.C. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat sol·licitats prèviament o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebran del prestador, el usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran durant la durada de la relació comercial amb nosaltres o exercir el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutjats i Tribunals o per iniciar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

EL NOSTRE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic info@creativaonline.cat, per fer les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

EXERCEIX ELS TEUS DRETS A LA NOSTRA OFICINA DE PRIVACITAT

També pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat per tal d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament a través de l’adreça de correu electrònic info@creativaonline.cat.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament dels dades és el seu consentiment concedit per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitats o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del proveïdor.

DESTINATARIOS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES

CreativaOnline S.C. no porta cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i els organismes de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjuí de poder bloquejar o cancel·lar la seva compta si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el proveïdor.

La informació que us proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de CreativaOnline S.C. , contractats a l’empresa  RAIOLA NETWORKS SL (a partir d’ara, proveidor de hosting) amb CIF B27453489 i domicili fisc fiscal a AV/ DE MAGOI, 66 SM D. a Lugo. El tractament de les dades de dicha entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el proveïdor i aquesta empresa. En cap cas, aquest encarregat del tractament subcontractarà els serveis que comporta un tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant CreativaOnline S.C. presentant un escrit a l’adreça postal del capítol o enviant un correu electrònic a info@creativaonline.cat , indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà analògic en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet que l’interessat conegui i obtingui informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmès a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resulten ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet eliminar les dades que resulten ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret del interessat a que no es porta a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cedeix en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge dels dades personals conservats, amb l’objectiu de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de dades: facilitació de dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automàtic que produeixi efectes o afeccions significativament.

Com a usuari, té dret a retirar l’consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que s’han vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECABEM:

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari us facilitarà els següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Si contrata el servei / compra el producte a través de la nostra pàgina web, www.webagoogle.com es sol·licitarà que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, contacte de dades i informació sobre les seves dades bancarés/targetes que obté PAYPAL en els seus servidors..

A través d’aquesta Política de Privacitat, informem que les fotografies que estan penjades a la web són propietat de CreativaOnline S.C. , incloses les dels menors, en les quals, per a la obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares , tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. Sin embargo, els pares, tutors o representants dels menors, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa al ús de l’imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

Li informem que CreativaOnline S.C. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament dels dades que es porta a terme de les persones que es fan seguidores a les xarxes socials (i / o realicen qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CreativaOnline S.C. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyen a la xarxa social que procedeix en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

  CreativaOnline S.C.tractarà la seva informació amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altre objectiu que les normes de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptes il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravenguin els principis de bona fe.

– Que atenten contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia en la xarxa, molesten o poden generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, siguin els continguts que CreativaOnline S.C. consideri inapropiados.

– I en general que contravenen els principis de legalitat, honradez, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, CreativaOnline S.C. es reserva la facultat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de CreativaOnline S.C., podent-li enviar informació de la seva interessos.

Podeu accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de CreativaOnline S.C. , mitjançant el següent enllaç: www.webagoogle.com/politica-de-privacitat/ .

En tot cas, si Vd. remet informació personal a través de la xarxa social, CreativaOnline S.C. quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma actual, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consulteu les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens facilitem seran tractats de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de la informació i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el estat de la tecnologia i naturalesa dels dades almacenats. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

IDIOMA

El llenguatge aplicable a aquesta Política de privacitat és el castalà. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevalecerá la versió en català.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el supòsit que l’usuari es subscriba al bloc, li informem que les dades aportades seran tractats per gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb notificació d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir l’alineament del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimirán amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el supòsit que l’usuari vulgui participar als fòrums de la web, li informem que les dades aportades seran tractats per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que el usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposades a la pàgina web. Els dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir l’alineament del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimirán amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de la informació o total destrucció dels mateixos. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DEL TESTIMONI

En el supòsit que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, informem que les dades aportades seran tractats per atendre les propostes, experiències o opinions sobre els productes i / o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Els dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir l’alineament del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimirán amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de la informació o total destrucció dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única informació personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CAMBIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

CreativaOnline S.C.es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre CreativaOnline S.C. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressament a les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització dels Jutjats i Tribunals de GIRONA.